Nhà máy sản xuất gang Đúc Thái Nguyên

Nhà máy sản xuất gang Đúc Thái Nguyên

Nhà máy sản xuất gang đúc của chúng tôi đặt tại Cụm Công nghiệp Cao Ngạn, xã Cao Ngạn, Tp. Thái Nguyên.

Sản phẩm gang đúc của chúng tôi bao gồm hơn 2000 sản phẩm khác nhau, bao gồm phụ tùng ngành công nghiệp khai thác mỏ, phụ tùng máy nông nghiệp, phụ tùng máy móc. Các sản phẩm phục vụ trong các ngành kỹ thuật đặt biệt là giao thông, hạ tầng kỹ thuật vỉa hè, điện tử, viễn thông, cáp, dầu khí và hệ thống cấp thoát nước thành phố và các cơ sở công nghiệp

Chào mừng đến thăm nhà máy của chúng tôi!

Nhà máy sản xuất gang đúc Thái nguyên
[caption id="attachment_3087" align="aligncenter" width="650"]gang duc thai nguyenNha-may-san-xuat-gang-duc-thai-nguyen

 

Nhà máy sản xuất gang Đúc Thái Nguyên chúng tôi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

 

giay chung nhan